Projekter

Jeg har i tidens løb, lavet mange andre ting end “bare” almindelige malerier på lærreder. Blandt mine tidlige projekter, har der været afdækning af et stort vindue i en dyrehandel. Her tog jeg tre krydsfinerplader, og malede et landskab med fugle, fisk og dyr på. Jeg malede også et par gamle campingvogne. Den ene med sommercamping motiv på den ene side, og vintercamping på den anden side. Den anden campingvogn malede jeg som et rødt stråtækt bindingsværks hus, og hvor jeg ”lavede” et ekstra vindue, og kassen til gas, blev malet som om det var et brændeskjul.

I 2000 lavede jeg et Tornerosetårn til Christiansgave i Thisted. Det er et tårn, der er placeret på en 3½ m høj træstub, og hvor en spinkel stige bugter sig hele vejen op til tårnet. Tårnet er udformet, så en fugl kan bo der oppe i det. Stigen og tårnet er udført med overdrevet perspektiv, for at udfordre vores perception af værket.

I 2008 lavede jeg sammen med Børnehuset i Nors en Stenlabyrint, og Den røde Tråd. Den røde Tråd, var en snoet stribe lavet i forskellige små rosenplanter og tulipanløg. Undervejs var der 3 rio-net, hvorpå der var fastgjort lere stykker bemalet drivtømmer. Det midterste rio-net, blev fastholdt af et par børn, der var udført i kyllingetråd, så de blot stod som en æterisk skygge. De havde lavet fundamentet og de første murstensskifter til vores fremtid. Stenlabyrinten blev lavet på den måde, at vi gik til stranden og samlede sten. Børnene skulle hver finde 10 sten, og heraf skulle de male på de 3. Samtidigt havde vi taget nogle snore med, som vi sammen lagde ned i sandet, og gravede kanaler efter dem. Da stenene var malet lagde vi igen snore, og lagde stenene efter dem. Midt i labyrinten ”svæver” en stor sten på 3 spyd, og rundt i labyrinten er der plantet frugttræer og frugtbuske. Senere er kommet ”Jorden er Giftig” til, der er en balancekunst-bane.

I 2010 blev der så lavet et krøllet hus på Tømmergården i Nykøbing Mors. Her var konceptet, at ikke måtte være noget der var lodret, vandret eller i rette vinkler. Det var personalet på Tømmergården, der skulle udføre arbejdet efter mine anvisninger.Her var processen og samarbejdet det vigtigste. Alligevel forventes det, at værket bliver stående de næste 10 år,